นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525102
Page Views 937281
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุพิชฌาย์ ขันเขื่อน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางนงเยาว์ ไชยอ้าย
ครูชำนาญการ(ค.ศ.2)

นางมาลีรัตน์ ตนภู
ครู

นางสุทธิพร อุทุมพร
ครู

นางณัฐนิชา กองกุณะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุธีกานต์ สุยะตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก