- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 354316
Page Views 718719
 
สำนักงานปลัด

นายสราวุธ คำมณี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายเอกชัย ตาใส่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางญานิศา ณรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พ.จ.อ.วรวุฒิ ถาวงค์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายวีระฉัตร จันต๊ะวงค์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางประกาย เสาร์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิชัย ทิหล้า
พนักงานขับรถยนต์

นายกิติชัย สมยา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อบต.ศิลาเพชร

นายกิติศักดิ์ สุขสอน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อบต.ศิลาเพชร

นายณัฐพล ศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อบต.ศิลาเพชร

นายสุรวัตร พิชวงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกิตติพงค์ รักสัตย์
คนสวน