นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525173
Page Views 937364
 
สำนักงานปลัด

นายสราวุธ คำมณี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายเอกชัย ตาใส่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางญานิศา ณรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พ.จ.อ.วรวุฒิ ถาวงค์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายวีระฉัตร จันต๊ะวงค์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางระพีพร ฉายห้อง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางประกาย เสาร์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิชัย ทิหล้า
พนักงานขับรถยนต์

นายสุรวัตร พิชวงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกิตติพงค์ รักสัตย์
คนสวน

นายกิติชัย สมยา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อบต.ศิลาเพชร

นายกิติศักดิ์ สุขสอน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อบต.ศิลาเพชร

นายณัฐพล ศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อบต.ศิลาเพชร