นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525069
Page Views 937248
 
สมาชิกสภา

นายสมรวย เชียงทอง
ประธานสภา อบต.ศิลาเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 086-1910853

นางอัมพร พินิจทะ
รองประธานสภา อบต.ศิลาเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 097-9429765

นายภาคิน เนตรทิพย์
เลขานุการ สภา อบต.ศิลาเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 081-7833935

นายสวิง เสมอใจ
ส.อบต.หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 086-1151169

นายล้วน ทิขัติ
ส.อบต.หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 093-1350927

นายนพรัตน์ กองกุณะ
ส.อบต.หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 081-1634017

นายหน่อ ชาวยอง
ส.อบต.หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 061-7948936

นายสมาน เสาร์ปัญญา
ส.อบต.หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 093-2960342

นายวรพงศ์ ไกรวุฒิชุติมันต์
ส.อบต.หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ 062-6299959

นายอนุชา ไชยอ้าย
ส.อบต.หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 081-0314840

นางดวงกมล ตาลตา
ส.อบต.หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 093-1653893