- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 354294
Page Views 718604
 
คณะกรรมการกองทุน สปสช.

นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ที่ปรึกษา (ผอ.รพ.ปัว)

นายสุทิน เขื่อนเป็ก
ที่ปรึกษา (สาธารณสุข อ.ปัว)

นายสมบูรณ์ เสมอใจ
ประธานกรรมการ

นายอุทัย พินิจทะ
รองประธานกรรมการ

นายวิเชียร แก้วหลวง
รองประธานกรรมการ

นายพยนต์ อินมณี
กรรมการ

นายชูกลิ่น ปรังฤทธิ์
กรรมการ

นายเดช รักสัตย์
กรรมการ

นายธวัช มิสละ
กรรมการ

นายบรรเจิด จันทรา
กรรมการ

นายวัชรพล ชาวยอง
กรรมการ

นายเกียรติ์ ขัติวงค์
กรรมการ

นางเกษร ต๊ะแก้ว
กรรมการ

นางพูนศรี ตัณฑดิลก
กรรมการ

นายชูศักดิ์ นาคอ้าย
กรรมการ

นายภาคิน เนตรทิพย์
กรรมการและเลขานุการ

นางภาวิดา ทิขัติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ