นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525147
Page Views 937338
 
คณะกรรมการกองทุน สปสช.

นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ที่ปรึกษา (ผอ.รพ.ปัว)

นายสุทิน เขื่อนเป็ก
ที่ปรึกษา (สาธารณสุข อ.ปัว)

นายสมบูรณ์ เสมอใจ
ประธานกรรมการ

นายอุทัย พินิจทะ
รองประธานกรรมการ

นายวิเชียร แก้วหลวง
รองประธานกรรมการ

นายพยนต์ อินมณี
กรรมการ

นายชูกลิ่น ปรังฤทธิ์
กรรมการ

นายเดช รักสัตย์
กรรมการ

นายธวัช มิสละ
กรรมการ

นายบรรเจิด จันทรา
กรรมการ

นายวัชรพล ชาวยอง
กรรมการ

นายเกียรติ์ ขัติวงค์
กรรมการ

นางเกษร ต๊ะแก้ว
กรรมการ

นางพูนศรี ตัณฑดิลก
กรรมการ

นายชูศักดิ์ นาคอ้าย
กรรมการ

นายภาคิน เนตรทิพย์
กรรมการและเลขานุการ

นางภาวิดา ทิขัติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ