นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525119
Page Views 937306
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 ก.ย. 2561 | อ่าน 224 ครั้ง))
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 ก.ย. 2561 | อ่าน 156 ครั้ง))
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 ก.ย. 2561 | อ่าน 166 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมรื้อถอดประกอบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 ก.ย. 2561 | อ่าน 176 ครั้ง))
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ก.ย. 2561 | อ่าน 182 ครั้ง))
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 ส.ค. 2561 | อ่าน 214 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร จำนวน ๕๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ส.ค. 2561 | อ่าน 162 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข็มแข็งกลุ่มสตรีตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ส.ค. 2561 | อ่าน 1018 ครั้ง))
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ส.ค. 2561 | อ่าน 325 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ส.ค. 2561 | อ่าน 178 ครั้ง))
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (31 ก.ค. 2561 | อ่าน 161 ครั้ง))
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 พ.ค. 2561 | อ่าน 216 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าพื้นที่การเกษตร (สายนาเลย) หมู่ที่ ๙ ตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 ม.ค. 2561 | อ่าน 168 ครั้ง))
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(สายข้ามลำห้วยบั่ว) หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 ม.ค. 2561 | อ่าน 161 ครั้ง))
ซื้อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท ๓ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๕๓ น่าน และหมายเลขทะเบียน บฉ ๓๘๐๗ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 พ.ย. 2560 | อ่าน 168 ครั้ง))
ซื้อให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรและโรงเรียนบ้านดอนมูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (01 พ.ย. 2560 | อ่าน 166 ครั้ง))