นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525184
Page Views 937375
 
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ( (08 พ.ย. 2561 | อ่าน 177 ครั้ง))
การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 403 ครั้ง))
การรรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 358 ครั้ง))
การขออนุญาติติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 399 ครั้ง))
การขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 371 ครั้ง))
ขออนุญาตดัดแปลงหรือรือถอนอาคาร ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 352 ครั้ง))
งานขออนุญาตปลูกสร้างอาหาร บ้านเลขที่ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 350 ครั้ง))
การขึ้นทะเบียนรอรับความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 361 ครั้ง))
การยืมวัสดุครภัณฑ์ของ อบต. ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 355 ครั้ง))
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 532 ครั้ง))
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 353 ครั้ง))
การออกหนังสือรับรองบุคคล ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 691 ครั้ง))
การส่งหนังสือราชการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 586 ครั้ง))
การรับหนังสือราชการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 894 ครั้ง))
การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้าง ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 372 ครั้ง))
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 375 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีป้าย ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 494 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 690 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 332 ครั้ง))
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 382 ครั้ง))
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 387 ครั้ง))
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 614 ครั้ง))
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 700 ครั้ง))
การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 397 ครั้ง))
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 414 ครั้ง))
การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 528 ครั้ง))
การเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 369 ครั้ง))
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 401 ครั้ง))