- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 354328
Page Views 718731
 
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ( (08 พ.ย. 2561 | อ่าน 82 ครั้ง))
การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 311 ครั้ง))
การรรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 272 ครั้ง))
การขออนุญาติติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 275 ครั้ง))
การขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 279 ครั้ง))
ขออนุญาตดัดแปลงหรือรือถอนอาคาร ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 253 ครั้ง))
งานขออนุญาตปลูกสร้างอาหาร บ้านเลขที่ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 253 ครั้ง))
การขึ้นทะเบียนรอรับความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 270 ครั้ง))
การยืมวัสดุครภัณฑ์ของ อบต. ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 263 ครั้ง))
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 441 ครั้ง))
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 269 ครั้ง))
การออกหนังสือรับรองบุคคล ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 564 ครั้ง))
การส่งหนังสือราชการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 425 ครั้ง))
การรับหนังสือราชการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 748 ครั้ง))
การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้าง ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 279 ครั้ง))
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 289 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีป้าย ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 321 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 592 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 244 ครั้ง))
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 278 ครั้ง))
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 298 ครั้ง))
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 395 ครั้ง))
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 540 ครั้ง))
การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 305 ครั้ง))
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 308 ครั้ง))
การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 381 ครั้ง))
การเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 270 ครั้ง))
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 278 ครั้ง))