นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525219
Page Views 937410
 
093 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (29 เม.ย. 2564 | อ่าน 75 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ( (29 เม.ย. 2564 | อ่าน 74 ครั้ง))
ประกาศการรักษาวินัยในหน่วยงาน ( (29 เม.ย. 2564 | อ่าน 74 ครั้ง))