นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525149
Page Views 937340
 
มาตราฐานภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงาน ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ( (04 ต.ค. 2562 | อ่าน 366 ครั้ง))
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 382 ครั้ง))
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 523 ครั้ง))
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 262 ครั้ง))
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 431 ครั้ง))
มาตรการป้องกันการรับสินบน ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 404 ครั้ง))
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 258 ครั้ง))
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 400 ครั้ง))
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต ( (03 ต.ค. 2561 | อ่าน 4779 ครั้ง))