- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 354296
Page Views 718606
 
มาตราฐานภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
มีมาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ( (04 ต.ค. 2562 | อ่าน 131 ครั้ง))
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 180 ครั้ง))
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 231 ครั้ง))
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 116 ครั้ง))
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 196 ครั้ง))
มาตรการป้องกันการรับสินบน ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 154 ครั้ง))
มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 121 ครั้ง))
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ( (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 159 ครั้ง))
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต ( (03 ต.ค. 2561 | อ่าน 4339 ครั้ง))