- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 354210
Page Views 718481
 
07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบE-GP)
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อประปาภูเขา บ้านป่าตอง หมู่ 3 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ก.ค. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ประจำกองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ก.ค. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ประจำกองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 มิ.ย. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 มิ.ย. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
จ้างจ้างก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายนาป่า หมู่ ๒ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 มิ.ย. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร พร้อมหลอดดูด สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ระดับชั้นอนุบาล ถึง ( (01 มิ.ย. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร พร้อมหลอดดูด สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ระดับชั้นอนุบาล ถึง ( (01 มิ.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ(บริเวณน้ำตกศิลาเพชร) บ้านป่าตองดอนทรายทอง หมู่ 8 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 พ.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (07 พ.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน การควบคุมการแพร่ และการระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 เม.ย. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำกองคลังอบต.ศิลาเพชร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 เม.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อเครื่องรับโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 มี.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ใช้ประจำงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 มี.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อเครื่องรับโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 มี.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อเครื่องเป่าลม แบบสายสะพาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ก.พ. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
ซื้อดูด สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ระดับชั้นอนุบาล ถุง ป.6 ระหว่างวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2563 จำนวน 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 ธ.ค. 2563 | อ่าน 23 ครั้ง))
ซื้อดูด สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ระดับชั้นอนุบาล ถุง ป.6 ระหว่างวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2563 จำนวน 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 ธ.ค. 2563 | อ่าน 26 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 ต.ค. 2563 | อ่าน 27 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าตอง หมู่ 3 และบ้านป่าตองดอนทรายทอง หมู่ 8 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 ก.ย. 2563 | อ่าน 34 ครั้ง))