นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525224
Page Views 937421
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบE-GP)
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอน จำนวน 22 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (07 ก.พ. 2565 | อ่าน 86 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ หมู่ 10 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 ก.พ. 2565 | อ่าน 90 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 99 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ศิลาเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 102 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตรับผิดชอบ จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 129 ครั้ง))
จ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 ธ.ค. 2564 | อ่าน 96 ครั้ง))
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 7 และก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ หมู่ 10 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (27 ธ.ค. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง))
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 9 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (27 ธ.ค. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 102 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำสำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 100 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 80 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาภูเขา บ้านป่าตอง หมู่ 3 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 114 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาดง (เส้นบน) หมู่ 8 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 88 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายนาดอย หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 84 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายนาดอย หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 82 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร พร้อมหลอดดูด สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ระดับชั้นอนุบาล ถึง ( (29 พ.ย. 2564 | อ่าน 107 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งขนาด 3X13.20 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 155 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 135 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 99 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์ และป้ายติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 137 ครั้ง))