- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 354366
Page Views 718769
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบE-GP)
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งขนาด 3X13.20 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์ และป้ายติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้งานกับการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ศิลาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 81-0270 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
จ้างจ้างบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร จำนวน 46 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 ต.ค. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร พร้อมหลอดดูด สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ระดับชั้นอนุบาล ถึง ( (28 ต.ค. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการซ่อมท่อน้ำประปาภูเขา บ้านป่าตองพัฒนา หมู่ 9 รายละเอียดตามประมาณการกองช่างอบต.ศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ต.ค. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
จ้างบริการจัดทำเว็บไซต์ ดูแล ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ประจำกองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (26 ก.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายฝายมวย บ้านเดอนสุขสันต์ หมู่ 10 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร จำนวน 35 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 ก.ย. 2564 | อ่าน 100 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุงา่นบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 ก.ย. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างจุดทิ้งขยะ บริเวณน้ำตกศิลาเพชร จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (01 ก.ย. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (01 ก.ย. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสุขสันต์ หมู่ 10 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
จ้างออกแบบตรวจสอบและรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางสายห้วยไฮเหนือ หมู่ 5 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))