นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525218
Page Views 937409
 
"ถิ่นกำเนิดเมืองน่าน บ้านพญาภูคา น้ำตกสวยตระการตา งามล้ำค่าศิลาเพชร"
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Stakeholder) อบต.ศิลาเพชร

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholder) อบต.ศิลาเพชร

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฝ้าระวังการทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (18 เม.ย. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ6 เดือน) (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง)
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 52 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง)
 
01 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ระบบE-GP)
ก่อสร้างเมรุ หมู่ 7 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (02 ธ.ค. 2564 | อ่าน 128 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางสายห้วยไฮเหนือ หมู่ 5 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 297 ครั้ง)
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร หมู่ 8 โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (27 ก.ค. 2564 | อ่าน 267 ครั้ง)
ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเลยกอตาล หมู่ 3 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (08 ม.ค. 2564 | อ่าน 263 ครั้ง)
ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเลยกอตาล หมู่ 3 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (26 ต.ค. 2563 | อ่าน 276 ครั้ง)
 
02 ประกาศราคากลาง(ระบบE-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ 7 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ก.พ. 2565 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร หมู่ 8 โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ส.ค. 2564 | อ่าน 255 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 ก.พ. 2564 | อ่าน 241 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเลยกอตาล หมู่ 3 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ม.ค. 2564 | อ่าน 317 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 305 ครั้ง)
 
03 ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง(ระบบE-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ 7 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 71 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร หมู่ 8 โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2564 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ม.ค. 2564 | อ่าน 306 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเลยกอตาล หมู่ 3 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 ม.ค. 2564 | อ่าน 288 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ธ.ค. 2563 | อ่าน 310 ครั้ง)
 
04 ประกาศเชิญชวน(ระบบE-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ 7 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ก.พ. 2565 | อ่าน 69 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร หมู่ 8 โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ส.ค. 2564 | อ่าน 184 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 ก.พ. 2564 | อ่าน 328 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเลยกอตาล หมู่ 3 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ม.ค. 2564 | อ่าน 361 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 331 ครั้ง)
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบE-GP)
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอน จำนวน 22 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.พ. 2565 | อ่าน 70 ครั้ง)
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ หมู่ 10 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ก.พ. 2565 | อ่าน 72 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 81 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ศิลาเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 86 ครั้ง)
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตรับผิดชอบ จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 102 ครั้ง)
 
มาตราฐานภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงาน (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (04 ต.ค. 2562 | อ่าน 351 ครั้ง)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 351 ครั้ง)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 492 ครั้ง)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 234 ครั้ง)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 413 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 374 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 243 ครั้ง)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (15 ต.ค. 2561 | อ่าน 384 ครั้ง)
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (03 ต.ค. 2561 | อ่าน 4691 ครั้ง)
 
ราคากลางตามแบบ ปปช.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาทุ่งบั่ว - นาเหล่า) ม.2,3,8,9 (24 ก.ย. 2563 | อ่าน 289 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (23 พ.ค. 2562 | อ่าน 220 ครั้ง)
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช จ้างออกแบบ ตรวจสอบ และรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างของอบต.ศิลาเพชร (05 เม.ย. 2562 | อ่าน 587 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างฝายนาแต ม.8 (28 ก.พ. 2562 | อ่าน 362 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 9 (30 มี.ค. 2561 | อ่าน 494 ครั้ง)
 
การเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา/หนังสือข้อตกลง
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านทุ่งศรีบุญยืน - บ้านทุ่งรัตนา หมู่ 2,7ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (07 พ.ค. 2563 | อ่าน 412 ครั้ง)
สัญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนสุขสันต์ - บ้านทุ่งรัตนา ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (05 พ.ค. 2563 | อ่าน 337 ครั้ง)
สัญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายมวย หมู่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 เม.ย. 2563 | อ่าน 312 ครั้ง)
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค. 2563 | อ่าน 431 ครั้ง)
สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ก.ค. 2562 | อ่าน 308 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้ประจำสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร พร้อมหลอดดูด สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ระดับชั้นอนุบาล ถึง (17 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรท จำนวน 46 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์) ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 


     
     
http://www.oic.go.th/web2014/index.html     
     
     
กรมการพัฒนาชุมชน     กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ITA เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS