- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 354359
Page Views 718762
 
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
องค์ประกอบของ อบต. ตามกฎหมาย มีดังนี้
(1) สภา อบต.
(2) นายก อบต.
โครงสร้าง อบต. ศิลาเพชร.
 
 

 
           นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี


องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
2. นายก อบต. : ฝ่ายบริหาร
3. พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
4. ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและมีส่วนร่วม ดำเนินการ
5. ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการ